REGLER FÖR FISKE I NÄTTRABYÅN

OMFATTNING

Pool 1 och 2Från cirka 200 m norr om E22:an fram till norra brofundamentet på E22:an.
Pool 3 till 5Från södra brofundamentet på E22:an till norra brofundamentet vid Nättraby kyrka.
Pool 6Från södra brofundamentet vid Nättraby kyrka till Åslättens båtplats på den västra sidan och till Vrängö brygga på den östra sidan.TILLÅTNA FISKETIDER

Från andra lördagen i februari till den 30:e september klockan 06:00 till 22:00.
Fiske efter sik är tillåten i pool 3 till 6 från och med den första lördagen i november till och med den 31 december mellan klockan 08:00 till 16:00.
övriga datum ör allt fiske förbjudet.

TILLÅTNA FISKEREDSKAP SAMT FISKEMETODER

Spinn-, flug- samt metspö. Endast ett spö får användas och detta får endast vara försett med ett bete eller en fluga. Vid sikfiske får endast enkelkrok användas och endast flugfiske och mete är tillåtet. Flugfiske får endast ske med traditionellt flugspö, plastkula eller liknande får ej användas. Följande poolregler gäller:


Pool 1Inget fiske är tillåtet i Pool 1.
Pool 2Endast spinn- och flugfiske.
Pool 3 och 4Endast flugfiske. Vid perioden för sikfiske även mete.
Pool 5Endast spinn- och flugfiske. Vid perioden för sikfiske endast flugfiske och mete.
Pool 6Spinn- flugfiske och mete. Vid perioden för sikfiske endast flugfiske och mete.


Fiske är endast tillåtet från land eller genom vadning.


FISKEKORT

Dagkort, kostar 75 och är personligt.
Årskort, kostar 400 kr, är personligt och gäller per kalenderår.
Familjekort, kostar 500 kr, gäller för familj med två vuxna och barn upp till och med 16 års ålder, gäller per kalenderår.
Fiskekort skall alltid bäras synligt.
Skolungdom upp till och med 16 års ålder tillåts fiska gratis med spinn- och metspö på sträckan söder om bron vid kyrkan till Åslättens båtplats respektive Vrängö brygga (det vill säga i pool 6), utan att lösa fiskekort.


FISKETILLSYN

Fisketillsyningsmännen är försedda med särskilt märke eller legitimation. Fiskare har skyldighet att på fisketillsyningsmans uppmaning uppvisa fiskekort, legitimation, redskap samt fångst.

FISKEKORTSÄLJARE

OK/Q8, bensinstation intill E22, Nättraby
Telefon 0455-477 20

Karlskrona Båt & Fiske,
Fiskhamnen Saltö
Telefon 0455-150 60

Roberth Zachrisson
Mobil 0734-27 73 97


FÅNGSTRAPPORTERING

Uppgift om fångad lax, öring, sik och gädda (datum, fångstplats, vikt, längd och kön) skall ovillkorligen lämnas på denna hemsida. Även andra fångster som bedöms intressanta får gärna rapporteras :-).

FISKEBESTÄMMELSER

Högst två laxar eller öringar får fångas per fiskekort och fiskedag. För sik och gädda gäller högst tre avlivade fiskar per fiskekort och fiskedag.
Minimimått för lax och öring är 50 cm. Gäddor skall vara mellan 40 och 75 cm för att få behållas. Abborre över 40 cm skall återutsättas.
Fisk som inte håller måttet skall genast släppas tillbaka i ån.
Under perioden för sikfiske skall ovillkorligen all annan fisk än sik så som; lax, öring, gädda, aborre och regnbåge som fångas omedelbart återutsättas.


FELKROKAD FISK

Ryckfiske eller annat fiske som bedrivs i syfte att kroka fisk utvändigt är förbjudet. Fiskare som bryter mot denna regel avvisas omedelbart. Även oavsiktligt felkrokad fisk skall ovillkorligen släppas tillbaka. Med felkrokad fisk avses fisk som krokats utvändigt.

MARK INOM NÄTTRABYÅNS FVOF

Odlad mark, liksom tomtmark eller annat inhägnat område får ej beträdas.
Fiske får ej bedrivas från de privata tomter som gränsar till ån.Tänk på att:

Bär fiskekort väl synligt
Rapportera era fängster
Respektera Allemansrätten


Senast fångsterna:
Datum 2022-04-02
Datum 2022-03-20
Datum 2022-03-13

» Rapportera fångst
» Se fångster
 

Copyright © 2005